دانلود دیتاشیت دوربین های بولت
IB3851-VS 8MP 1/2.8″ CMOS image sensor excellent low luminance performance دانلود
IB3821-FS 8MP 1/2.8” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
IB9398-VS 8MP 1/1.8″ CMOS image sensor low illuminance high image definition (دوربین پلاک خوان) دانلود
IB5955-VS 5Megapixel progressive scan CMOS1/2.7” Lens Motorized (دوربین پلاک خوان) دانلود
IB2431-FS 4MP 1/2.9″ CMOS image sensor low luminance and high definition image Focal Length:2.8mm دانلود
IB1231-FS 2MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition Focal Length: 2.8mm 3.6mm دانلود
IB3531-FS 5MP 1/2.7″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images Focal Length: 2.8mm دانلود
IB3521-FS 5MP 1/2.7″ CMOS image sensor low luminance and high definition image دانلود
IB3431-US 5-MP 1/2.7″ CMOS starlight-grade image sensor low luminance and high definition image دانلود
IB2531-FS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition Focal Length: 2.8 mm 3.6 mm دانلود
IB2521-VS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
IB2421-FS-C 4MP 1/3″ CMOS image sensor low illuminance high image دانلود
IB2330-FS 3Megapixel progressive CMOS1/3” دانلود
IB1431-FS 4Megapixel progressive CMOS1/3” دانلود
IB1531-FS 5MP 1/2.7″ CMOS image sensor low luminance and high definition image دانلود
دانلود دیتاشیت دوربین های دام
FD2431-FS 4MP 1/2.9″ CMOS image sensor low luminance and high definition image Focal Length: 2.8 mm; 3.6 mm دانلود
FD3851-VS 8-MP 1/2.8″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images دانلود
FD3431-US 4-MP 1/2.7″ CMOS starlight-grade image sensor low luminance and high definition image دانلود
FD3431-FS 4-MP 1/3″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images Focal Length: 2.8 mm; دانلود
FD2521-VS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
FD2521-FS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
FD-2421-FS-C 4MP 1.3 CMOS image sensorlow illuminance دانلود
دانلود دیتاشیت دوربین های اسپیددام
SD5432X-SI دانلود
SD5445X-SI دانلود
SD4825X-SI دانلود
دانلود دیتاشیت NVR
ZS-NVR32-V2-4H دانلود
ZS-NVR32-V2-8H دانلود
ZS-NVR64-V2-8H دانلود
ZS-NVR08-1H دانلود
ZS-NVR16-2H دانلود