دانلود دیتاشیت دوربین های بولت
IB1432-FS4MP 1/3″ CMOS image sensor, low luminance performanceدانلود
IB3851-VS8MP 1/2.8″ CMOS image sensor excellent low luminance performanceدانلود
IB3821-FS8MP 1/2.8” CMOS image sensor low illuminance high image definitionدانلود
IB9398-VS8MP 1/1.8″ CMOS image sensor low illuminance high image definition (دوربین پلاک خوان)دانلود
IB5955-VS5Megapixel progressive scan CMOS1/2.7” Lens Motorized (دوربین پلاک خوان)دانلود
IB2431-FS4MP 1/2.9″ CMOS image sensor low luminance and high definition image Focal Length:2.8mmدانلود
IB1231-FS2MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition Focal Length: 2.8mm 3.6mmدانلود
IB3531-FS5MP 1/2.7″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images Focal Length: 2.8mmدانلود
IB3521-FS5MP 1/2.7″ CMOS image sensor low luminance and high definition imageدانلود
IB3431-US5-MP 1/2.7″ CMOS starlight-grade image sensor low luminance and high definition imageدانلود
IB2531-FS5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition Focal Length: 2.8 mm 3.6 mmدانلود
IB2521-VS5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definitionدانلود
IB2421-FS-C4MP 1/3″ CMOS image sensor low illuminance high imageدانلود
IB2330-FS3Megapixel progressive CMOS1/3”دانلود
IB1431-FS4Megapixel progressive CMOS1/3”دانلود
IB1531-FS5MP 1/2.7″ CMOS image sensor low luminance and high definition imageدانلود
دانلود دیتاشیت دوربین های دام
FD2531-FS 5MP 1/2.2″ CMOS image sensor low luminance and high definition image دانلود
FD2430-FS 4MP 1/3″ CMOS image sensor low luminance and high definition image دانلود
FD2839-FS 8MP 1/2.7″ CMOS image sensor low luminance and high definition image دانلود
FD2431-FS 4MP 1/2.9″ CMOS image sensor low luminance and high definition image Focal Length: 2.8 mm; 3.6 mm دانلود
FD3851-VS 8-MP 1/2.8″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images دانلود
FD3431-US 4-MP 1/2.7″ CMOS starlight-grade image sensor low luminance and high definition image دانلود
FD3431-FS 4-MP 1/3″ CMOS image sensor excellent low luminance performance and high definition of images Focal Length: 2.8 mm; دانلود
FD2521-VS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
FD2521-FS 5MP 1/2.7” CMOS image sensor low illuminance high image definition دانلود
FD-2421-FS-C 4MP 1.3 CMOS image sensorlow illuminance دانلود
دانلود دیتاشیت دوربین های اسپیددام
SD6445X-SI دانلود
SD5432X-SI دانلود
SD5445X-SI دانلود
SD4825X-SI دانلود
دانلود دیتاشیت NVR
ZS-NVR32-V2-4H دانلود
ZS-NVR32-V2-8H دانلود
ZS-NVR64-V2-8H دانلود
ZS-NVR08-1H دانلود
ZS-NVR16-2H دانلود